Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

24 Feb

Pomaturitné - kvalifikačné štúdium

                                  SÚKROMNÁ  STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  HOST
                                        SÚKROMNÁ HOTELOVÁ AKADÉMIA HOST                                     

                                               Riazanská 75, 831 03  Bratislava

O   Z   N   A   M   U   J   E

      záujemcom o štúdium, že v školskom roku 2020/2021 otvárame

 

pre absolventov gymnázií a ostatných stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

pomaturitné kvalifikačné štúdium (PMŠ-KVA)

v odboroch:

  •  denné a externé  2 – ročné v št. odbore 

    6314 N  cestovný ruch

  •  denné a externé  3-ročné v št. odbore 

    6223 N  hotelová akadémia

 

Štúdium študijných odborov končí maturitnou skúškou z odborných predmetov.

Podmienky prijatia:

  • poslať, alebo doručiť do SSOŠ HOST, najneskôr do 15. 06. 2020 prihlášku na štúdium a  fotokópiu maturitného vysvedčenia,
  • uchádzači budú prijatí bez prijímacích pohovorov.      

Pedagogický proces má formu denného, resp. externého štúdia (prezentačné a on-line štúdium).

Pedagogický proces je organizovaný spravidla  2-krát v mesiaci  (piatok/ 6 hodín, sobota/ 8 hodín).

Škola ponúka záujemcom štúdia rozšíriť si kvalifikáciu (živnostenské oprávnenie) aj v kurze

  • Sprievodca cestovného ruchu

Absolvent  kurzu získa  certifikát  odborného vzdelania.

Absolvent štúdia, resp. absolvent kurzu v prípade záujmu

získa medzinárodný certifikát

Podrobný rozpis učebných plánov  uvádza web-stránka školy.

Deň otvorených dverí: každú stredu od 13.00 hod. do 16.30 hod.

 

Tel: 02 4342 0980,  MT: 0903 737 909, 0911 838909, 0903 715 747

E-mail: office@skolahost.sk, sbocakova@skolahost.sk.

Viac na:  www.skolahost.sk

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška