Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

07 Mar

Termíny maturitných skúšok 2017

 

14.03.2017                  EČ a PFIČ MS           slovenský jazyk a literatúra

15.03.2017                  EČ a PFIČ MS           anglický jazyk

20.–21.04.2017          PČOZ MS                   študijný odbor ITIS CR

25.–26.04.2017          PČOZ MS                   študijný odbor HA

06.– 08.06.2017         ÚF MS                        slovenský jazyk a literatúra

                                                                 anglický jazyk

                                                                 teoretická časť odbornej zložky

           

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška