Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

11 Feb

Oznámenie záujemcom o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole HOST

Štatistika UIPŠ predbežného záujmu o štúdium na našej Súkromnej SOŠ HOST

Oznamujeme záujemcom o štúdium všetkých študijných odborov denného a externého štúdia na našej Strednej odbornej škole HOST, že informácie, ktoré ÚIPŠ uvádza na stránke www.svs.edu.sk, časť "Prechod žiakov zo základnej na strednú školu - naplnenosť", neposkytujú aktuálny a reálny stav, pretože:

  • prezentujú stav záujmu žiakov  o stredoškolské štúdium na konkrétnej strednej škole na konci 8. ročníka na základnej škole

  • pre relevantný, aktuálny stav záujmu žiakov o stredoškolské štúdium na konkrétnej strednej škole je rozhodujúci počet prihlášok zaslaných na konkrétnu strednú školu, ktoré ZŠ pošle do 20.apríla bežného roka  na žiakom vybranú strednú školu – takouto informáciou UIPŠ aktuálne nedisponuje.

Naša škola aj v školskom roku 2019/2020 ponúka maturitné štúdium v nasledujúcich študijných odboroch:

Denné a externé 4-ročné  

  • 6336 M  Informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

  • 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu  

  • 6352 M  obchod a podnikanie

  • 6341 M  škola podnikania

 

Denné   5-ročné

  • 6323 K hotelová akadémia

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka predmetov

Pripravili sme pre Vás prehľadné tabuľky programov a vyučovaných predmetov, ktoré naša škola ponúka záujemcom o štúdium.


Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška