Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

10 Sep

Externé štúdium - oznam

Externé štúdium Vážení študenti externej (diaľkovej) formy štúdia,  oznamujeme Vám, že naše prvé stretnutie (konzultácie) v šk. roku 2019/2020 b...

22 Aug

Externé štúdium - zápis II. kolo

Oznamujeme dodatočne prihláseným študentom na externú formu štúdia v školskom roku 2019/2020, že II. kolo zápisov spolu s podpisom zmluvy o štúdiu sa uskutoční...

14 Jún

Oznam - externé štúdium v školskom roku 2019/2020

    Oznamujeme prihláseným študentom na externú formu štúdia v školskom roku 2019/2020, že zápis spolu s podpisom zmluvy o štúdiu sa uskutoční d...

05 Jún

II. kolo prijímacieho konania – voľné miesta

školský rok 2019 / 2020 Denné štúdium Kód študijného odboru Názov študijného odboru Voľné miesta 6336 M 00 informačné technol&...

15 Máj

Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium

Ak žiak, alebo iný záujemca o štúdium váha, na akú strednú školu nastúpiť, nevie sa rozhodnúť, o aký štúdijný odbor má záujem, alebo chce pr...

15 Máj

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka dennej formy štúdia pre školský rok 2019/2020

Študijný odbor Prijímacia  skúška 6323 K  hotelová akadémia slovenský jazyk anglický jazyk 6336 M  informačné technológie...

04 Apr

Informácia o možnostiach štúdia na Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST v šk.roku 2019/2020

ŠTUDIJNÉ   ODBORY: 6323 K hotelová akadémia 6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu  6324 M manažment regionálneho cestovné...

19 Feb

Externé štúdium v šk. roku 2019/2020

1) Štúdium je 4-ročné, resp. 5-ročné v prípade štúdia št. odboru hotelová akadémia: - prehľad  predmetov na konkrétnom študijnom odbore viď.: www.skolah...

12 Feb

Nevybrali ste si správnu školu? Ešte stále môžete prestúpiť ku nám!

Ôsmaci, deviataci ZŠ, ostatní, ktorí ste si nevybrali tú správnu školu, máte ešte šancu! Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná h...

11 Feb

Účasť školy v medzinárodnom projekte ECVET Tour II

Dňa 16.apríla sa uskutočnil na Súkromnej SOŠ HOST, Súkromnej HA HOST, Riazanská 75 v Bratislave Woorkshop ECVET Tour II  (Transfer inovácií v oblasti odborného vzdelávania pre odbory ga...

11 Feb

Pomaturitné - kvalifikačné štúdium

                                  SÚKROMNÁ  STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  HOST     &n...

11 Feb

Kurz Sprievodca cestovného ruchu v roku 2019

Aktuálne informácie o organizovaní kurzu budú zverejnené v priebehu roka 2019....

11 Feb

Oznámenie záujemcom o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole HOST

Štatistika UIPŠ predbežného záujmu o štúdium na našej Súkromnej SOŠ HOST Oznamujeme záujemcom o štúdium všetkých študijných odborov denn&eacu...

03 Mar

Prestup do študijných odborov Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST

Škola ponúka absolventom ôsmej triedy gymnázia a žiakom študujúcich na ostatných stredných školách, ktorí majú záujem o získanie maturitného odborn&ea...

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška