Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

11 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017/2018 dňa 11.5.2017 - ITIS CR, MRCR, OaP, ŠP

ITIS v CR – informačné technológie a informačné služby v CR Kód žiaka Počet bodov Umiestnenie 6 63 1. 16 56,5 2. 13 37 ...

11 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017-2018 dňa 11.5.2017 HA - prijatí

Kritériá prijímacej skúšky splnili a sú prijatí na štúdium: HA – hotelová akadémia Kód žiaka Počet bodov Umiestnenie ...

11 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017-2018 - 9.5.2017 MRCR a OaP - prijatí

MRCR – manažment regionálneho CR  a OaP -obchod a podnikanie Kód žiaka Počet bodov Umiestnenie 10 72,5 1. 29 51 2. 6 47,5 3. ...

11 Máj

Kurz Sprievodca cestovného ruchu v roku 2017

Presné informácie o kurze budú zverejnené v III.Q. roka 2017...

11 Máj

Nevybrali ste si správnu školu? Ešte stále môžete prestúpiť ku nám!

Ôsmaci, deviataci ZŠ, ostatní, ktorí ste si nevybrali tú správnu školu, máte ešte šancu! Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná h...

09 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk.rok 2017-2018 - 9.5.2017 - HA a ITIS CR- prijatí

Výsledky prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018 Kritéria prijímacej skúšky splnili a sú prijatí na štúdium:  HA – ...

09 Máj

Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2017-2018 9.5.2017-neprijatý

Kritéria prijímacej skúšky nesplnil a a nie je prijatý na štúdium: ITIS CR – informačné technológie a informačné služby v CR   Kó...

02 Máj

Pomaturitné - kvalifikačné štúdium

                                  SÚKROMNÁ  STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  HOST     &n...

07 Mar

Termíny maturitných skúšok 2017

  14.03.2017                  EČ a PFIČ MS           slovenský jazyk a literatúra 15.03....

28 Feb

Kritéria prijatia žiakov do 1.ročníka dennej formy štúdia pre školský rok 2017/2018

Študijný odbor Prijímacia skúška 6323 K  hotelová akadémia slovenský jazyk anglický jazyk 6336 M  informačné technológie a&nbs...

06 Feb

Oznámenie záujemcom o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole HOST

Štatistika UIPŠ predbežného záujmu o štúdium na našej Súkromnej SOŠ HOST Oznamujeme záujemcom o štúdium všetkých študijných odborov denn&eacu...

06 Feb

Informácia o možnostiach štúdia na Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST v šk.roku 2017/2018

ŠTUDIJNÉ   ODBORY  a počet otváraných tried (v zátvorke): 6323 K hotelová akadémia (1) 6336 M informačné technológie a informačné služby v ces...

01 Feb

O Z N A M

Oznamujeme záujemcom o kurz Podnikanie v cestovnom ruchu, že tento kurz v šk.roku 2017/2018 neotvárame. Ďakujeme...

05 Mar

Účasť školy v medzinárodnom projekte ECVET Tour II

Dňa 16.apríla sa uskutočnil na Súkromnej SOŠ HOST, Súkromnej HA HOST, Riazanská 75 v Bratislave Woorkshop ECVET Tour II  (Transfer inovácií v oblasti odborného vzdelávania pre odbory gastronómia a hotelový manažment). Workshop ECVET Tour I...

04 Mar

Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium

Ak žiak, alebo iný záujemca o štúdium váha, na akú strednú školu nastúpiť, nevie sa rozhodnúť, o aký štúdijný odbor má záujem, alebo chce pr...

03 Mar

Prestup do študijných odborov Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST

Škola ponúka absolventom ôsmej triedy gymnázia a žiakom študujúcich na ostatných stredných školách, ktorí majú záujem o získanie maturitného odborn&ea...

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška