Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / Kontakt

Internetová žiacka knižka

11 Sep

Oznámenie - externé štúdium

  Vážení študenti externej (diaľkovej) formy štúdia, oznamujeme Vám, že naše prvé stretnutie (konzultácie) v šk. roku 2018/2019 bude 21.09.2018 o 15.00 hod. v ...

04 Aug

Zahájenie šk. roka 2018/2019

Slávnostné zahájenie školského roka 2018/2019 bude 3. septembra 2018 pre žiakov prvých a druhých ročníkov o 9:00 hod. Prváci si prinesú vysvedčenie z deviateho ročn&iac...

19 Jún

Kritéria prijatia žiakov do 1. ročníka dennej formy štúdia pre školský rok 2018/2019

Študijný odbor Prijímacia skúška 6323 K  hotelová akadémia slovenský jazyk anglický jazyk 6336 M  informačné technológie a&nbs...

01 Jún

II. Kolo prijímacieho konania - voľné miesta

        II. Kolo prijímacieho konania - šk.rok 2018 -2019     Denné štúdium Kód št. odb. Názov študijného odboru Voľn&e...

17 Máj

Výsledky PS pre školský rok 2018/2019 - štvrtok

Kritériá prijímacej skúšky splnili a sú prijatí na štúdium: Výsledky HA Kód žiakaPočet bodovUmiestnenie 13B 78 1. 3B 77.5 2. 16B 61 3. 15B ...

16 Máj

Výsledky PS pre školský rok 2018/2019

Kritériá prijímacej skúšky splnili a sú prijatí na štúdium: Výsledky HA Kód žiakaPočet bodovUmiestnenie 0 prijatý bez PS. 1. 9 76 2. 10 75...

28 Mar

2% z daní 2017

Darujte 2% z Vašich daní občianskemu združeniu SSOŠ HOST Vážení rodičia, vážení priatelia, vážení spolupracovníci školy, vážení občania, sme radi, že...

14 Mar

Externé štúdium v šk. roku 2018/2019

1) Štúdium je 4-ročné, resp. 5-ročné v prípade štúdia št. odboru hotelová akadémia: - prehľad  predmetov na konkrétnom študijnom odbore viď.: www.skolah...

14 Mar

Oznámenie záujemcom o štúdium na Súkromnej strednej odbornej škole HOST

Štatistika UIPŠ predbežného záujmu o štúdium na našej Súkromnej SOŠ HOST Oznamujeme záujemcom o štúdium všetkých študijných odborov denn&eacu...

14 Mar

Kurz Sprievodca cestovného ruchu v roku 2018

Aktuálne informácie o organizovaní kurzu budú zverejnené v priebehu roka 2018....

14 Mar

Informácia o možnostiach štúdia na Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST v šk.roku 2018/2019

ŠTUDIJNÉ   ODBORY: 6323 K hotelová akadémia 6336 M informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu  6324 M manažment regionálneho cestovné...

11 Máj

Nevybrali ste si správnu školu? Ešte stále môžete prestúpiť ku nám!

Ôsmaci, deviataci ZŠ, ostatní, ktorí ste si nevybrali tú správnu školu, máte ešte šancu! Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná h...

02 Máj

Pomaturitné - kvalifikačné štúdium

                                  SÚKROMNÁ  STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  HOST     &n...

01 Feb

O Z N A M

Oznamujeme záujemcom o kurz Podnikanie v cestovnom ruchu, že tento kurz v šk.roku 2017/2018 neotvárame. Ďakujeme...

05 Mar

Účasť školy v medzinárodnom projekte ECVET Tour II

Dňa 16.apríla sa uskutočnil na Súkromnej SOŠ HOST, Súkromnej HA HOST, Riazanská 75 v Bratislave Woorkshop ECVET Tour II  (Transfer inovácií v oblasti odborného vzdelávania pre odbory gastronómia a hotelový manažment). Workshop ECVET Tour I...

04 Mar

Ešte stále je čas prihlásiť sa na štúdium

Ak žiak, alebo iný záujemca o štúdium váha, na akú strednú školu nastúpiť, nevie sa rozhodnúť, o aký štúdijný odbor má záujem, alebo chce pr...

03 Mar

Prestup do študijných odborov Súkromnej SOŠ HOST a Súkromnej HA HOST

Škola ponúka absolventom ôsmej triedy gymnázia a žiakom študujúcich na ostatných stredných školách, ktorí majú záujem o získanie maturitného odborn&ea...

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť každú stredu 12:30 - 16:30 hod.

Dohodnite si stretnutie:

Online prihláška