Súkromná stredná odborná škola HOST a Súkromná hotelová akadémia HOST / O škole / Prijímací proces / 2% pre školu

Internetová žiacka knižka

5 dôvodov prečo študovať u nás

Informácie o škole

Školy vo vzdelávacích aktivitách vychádzajú zo vzdelávacích projektov v zahraničí, z Národného programu výchovy a vzdelávania v SR a vzdelávacej politiky EU.

Zámerom vzdelávacích a školských aktivít je ich prepojenie s politikou zamestnanosti a prispôsobenie sa požiadavkám európskeho trhu práce.

Deň otvorených dverí

Individuálne osobné stretnutie dohodnuté vopred

Dohodnite si stretnutie:

Video-prezentácia pre šk. rok 2022/2023

Lokalita

Online prihláška